Tư Duy Đột Phá

Tư Duy Đột Phá
Tư Duy Đột Phá
Rate this post

Download sách Tư Duy Đột Phá - Tải Ebook Tư Duy Đột Phá của tác giả định dạng PDF/EPUB/MOBI miễn phí.

Về Tư Duy Đột Phá

Tư duy đột phá đơn giản như chính tên gọi của nó, đó là một cách suy nghĩ khác biệt, phi truyền thống, hay nói đơn giản hơn là không theo lối mòn. Đó cũng có thể là một sáng kiến, một giải pháp tối ưu hay một hệ thống vượt trội được áp dụng để đạt kết quả tốt nhất.

Với Tư duy đột phá, bạn sẽ đến gần hơn với mục tiêu mà không tốn quá nhiều thời gian và nguồn lực như phương pháp thông thường nữa.

dutahi 20-02-2018