Thức Tỉnh Mục Đích Sống

Thức Tỉnh Mục Đích Sống
Thức Tỉnh Mục Đích Sống
Rate this post

Download sách Thức Tỉnh Mục Đích Sống - Tải Ebook Thức Tỉnh Mục Đích Sống của tác giả định dạng PDF/EPUB/MOBI miễn phí.

Về Thức Tỉnh Mục Đích Sống

Chuyển hóa tâm thức con người là trọng tâm của những điều Eckhart Tolle đề cập trong quyển sách nổi tiếng A New Earth – Thức Tỉnh Mục Đích Sống này. Theo ông, sự thức tỉnh là bước kế tiếp sẽ xảy ra trong quá trình phát triển tâm thức của nhân loại. Nhân loại sẽ bước sang một giai đoạn mà sự thức tỉnh trong tâm hồn sẽ tạo ra sự tự do và niềm hạnh phúc miên viễn trong mỗi con người và trên toàn thế giới.

“Thức tỉnh mục đích sống” đã cộng hưởng thật sâu sắc với những điều bên trong tôi và giúp tôi thay đổi nhận thức về bản thân và về cả mọi điều…”

dutahi 21-12-2017