Thị Trường Hối Đoái

Thị Trường Hối Đoái
Thị Trường Hối Đoái
Rate this post

Download sách Thị Trường Hối Đoái - Tải Ebook Thị Trường Hối Đoái của tác giả định dạng PDF/EPUB/MOBI miễn phí.

Về Thị Trường Hối Đoái

Cuốn sách đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến thị trường hối đoái, từ các vấn đề cơ bản và đơn giản nhất đến các vấn đề phức tạp liên quan đến các nghiệp vụ hối đoái, kinh doanh tiền tệ và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh tiền tệ.

dtchung289 25-12-2017