Làm sao để kiếm Gạo?

Gạo là đơn vị tiền tệ ảo của ViVuSach.Com. Gạo được dùng để làm gì? Hiện tại, Gạo được sử dụng chính để tải các Ebook trên ViVuSach.Com mà không càn xem quảng cáo. Tuy nhiên, trong thời gian tới Linh sẽ cập nhật thêm một số chức năng khác nữa như:

  • Tắt quảng cáo trên Website để có trải nghiệm tốt hơn.
  • Tặng cho các thành viên khác trên ViVuSach.Com
  • Mua các vật phẩm ảo,… 😀

Vậy làm sao để kiếm được Gạo? Dưới đây là cách thực CộngTrừ Gạo mà bạn càn biết:

  • Mỗi cuốn sách được duyệt, bạn sẽ nhận được 150 Gạo.
  • Mỗi loại định dạng được tải lên (PDF, EPUB, MOBI) bạn nhận được 100 Gạo.
  • Mỗi ảnh bìa được tải lên bạn nhận được 50 Gạo.
  • Mỗi cuốn sách có Review lớn hơn 300 ký tự được duyệt, bạn sẽ nhận được 250 Gạo.
  • Mỗi cuốn sách có Review lớn hơn 600 ký tự được duyệt, bạn sẽ nhận được 500 Gạo.
  • Mỗi lượt thành viên (Đã đăng nhập) khác download ebook của bạn, bạn sẽ nhận được 5 Gạo.
  • Mỗi lượt bạn download ebook, bạn sẽ bị trừ 100 Gạo.

Xem tiếp: Kiếm 100$ cùng ViVuSach