[English] Writing Maintainable Javascript

[English] Writing Maintainable Javascript
[English] Writing Maintainable Javascript
Rate this post

Download sách [English] Writing Maintainable Javascript - Tải Ebook [English] Writing Maintainable Javascript của tác giả định dạng PDF/EPUB/MOBI miễn phí.

Về [English] Writing Maintainable Javascript

Khi bạn viết code trong tập thể, liệu các LTV khác có thể hiểu những gì bạn viết không? Bạn đã tổ chức code của mình đủ tốt để dễ dàng mở rộng và nâng cấp chứ? Liệu những dòng code đó có tiếp tục được duy trì ngay cả khi bạn đã rời nhóm không? Nếu câu trả lời là không, có lẽ bạn cần đọc Writing Maintainable JavaScript đó! Không chỉ đưa ra các hướng dẫn cụ thể, cuốn sách còn cho bạn biết khi nào thì áp dụng những dướng dẫn đó.

oo00oo 26-04-2018