[English] Working Effectively With Legacy Code

[English] Working Effectively With Legacy Code
[English] Working Effectively With Legacy Code
Rate this post

Download sách [English] Working Effectively With Legacy Code - Tải Ebook [English] Working Effectively With Legacy Code của tác giả định dạng PDF/EPUB/MOBI miễn phí.

Về [English] Working Effectively With Legacy Code

Working effectively with legacy code cung cấp các chiến lược hoàn chỉnh để làm việc hiệu quả hơn với các mã nguồn của người khác (và người khác ở đây có thể là chính bạn 1 tháng trước đấy).  Cuốn sách dựa trên những tài liệu mà Michael đã viết để phục vụ hội thảo nổi tiếng Object Mentor và các kĩ thuật trong sách đã được ông dùng để hỗ trợ và cố vấn cho hàng trăm lập trình viên, chuyên viên kĩ thuật và tester trên thế giới để kiểm soát tốt hơn các hệ thống kế thừa của họ.

oo00oo 26-04-2018