[English] The Productive Programmer

[English] The Productive Programmer
[English] The Productive Programmer
Rate this post

Download sách [English] The Productive Programmer - Tải Ebook [English] The Productive Programmer của tác giả định dạng PDF/EPUB/MOBI miễn phí.

Về [English] The Productive Programmer

Bất cứ lập trình viên nào cũng cần một cách hiệu quả để tạo ra code tốt hơn, nhanh hơn và ít tốn kém hơn. Và cuốn sách The Productive Programmer cung cấp các công cụ quan trọng để thực hiện nhưng yếu tố đó. Bậc thầy lập trình Neal Ford không chỉ cung cấp lời khuyên về cách thức để làm việc năng suất: làm thế nào để làm việc thông minh hơn, tránh gián đoạn, và tránh lặp lại. Tác giả cũng đưa ra những bài thực hành để bạn có thể tránh khỏi các “bẫy” lập trình thông thường, đồng thời giúp bạn cải thiện code và trở nên có giá trị hơn so với hiện tại.

oo00oo 05-05-2018