[English] The 17 Indisputable Laws Of Teamwork Workbook: Embrace Them And Empower Your Team

[English] The 17 Indisputable Laws Of Teamwork Workbook: Embrace Them And Empower Your Team
[English] The 17 Indisputable Laws Of Teamwork Workbook: Embrace Them And Empower Your Team
Rate this post

Download sách [English] The 17 Indisputable Laws Of Teamwork Workbook: Embrace Them And Empower Your Team - Tải Ebook [English] The 17 Indisputable Laws Of Teamwork Workbook: Embrace Them And Empower Your Team của tác giả định dạng PDF/EPUB/MOBI miễn phí.

Về [English] The 17 Indisputable Laws Of Teamwork Workbook: Embrace Them And Empower Your Team

The 17 Indisputable Laws of Teamwork đã nhanh chóng trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất về làm việc nhóm của John Maxwell. Và với phiên bản workbook của cuốn sách này, không những bạn được tìm hiểu về 17 nguyên tắc đó mà còn được thực hành và tìm hiểu cách áp dụng chúng vào trong đời sống.

oo00oo 26-04-2018