[English] Mastering Regular Expressions

[English] Mastering Regular Expressions
[English] Mastering Regular Expressions
Rate this post

Download sách [English] Mastering Regular Expressions - Tải Ebook [English] Mastering Regular Expressions của tác giả định dạng PDF/EPUB/MOBI miễn phí.

Về [English] Mastering Regular Expressions

Nếu bạn đã lên level cao, không phải cái gì đơn giản cũng hiệu quả và Mastering Regular Expressions cho bạn sức mạnh để thao tác với các loại dữ liệu khác nhau. Cuốn sách không nhấn mạnh vào việc SỬ DỤNG regular expressions mà tập trung vào cách sử dụng chúng thật HIỆU QUẢ. Nếu bạn mới bắt đầu bước vào ngành, bạn vẫn có thể đọc cuốn sách này mặc dù chắc chắn đó sẽ là một thử thách bự tổ chảng. Tuy nhiên, nếu biết dùng, chắc chắn những kiến thức trong cuốn sách này có thể được áp dụng trong hầu hết mọi dự án.

oo00oo 21-05-2018