[English] Head First Design Patterns

[English] Head First Design Patterns
[English] Head First Design Patterns
Rate this post

Download sách [English] Head First Design Patterns - Tải Ebook [English] Head First Design Patterns của tác giả , định dạng PDF/EPUB/MOBI miễn phí.

Về [English] Head First Design Patterns

Bạn muốn học về design pattern một cách đầy đủ? Bạn muốn biết lý do và thời điểm nên sử dụng chúng cũng như làm sao để dùng chúng hiệu quả ư? Vậy thì Head first Design Patterns sẽ là một cuốn sách phù hợp. Nó không chỉ cung cấp cái nhìn về design pattern trên phương diện lý thuyết mà còn trong những chương trình thực sự và cách chúng được sử dụng trong API Java.

oo00oo 26-04-2018