[English] Design Patterns Elements Of Reusable Object-Oriented Software

[English] Design Patterns Elements Of Reusable Object-Oriented Software
[English] Design Patterns Elements Of Reusable Object-Oriented Software
Rate this post

Download sách [English] Design Patterns Elements Of Reusable Object-Oriented Software - Tải Ebook [English] Design Patterns Elements Of Reusable Object-Oriented Software của tác giả , , , định dạng PDF/EPUB/MOBI miễn phí.

Về [English] Design Patterns Elements Of Reusable Object-Oriented Software

Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software là một cuốn sách hơi khó đọc và hơi khó hiểu nhưng đảm bảo là cực kì hữu ích. Tác giả mở đầu bằng những khái niệm về pattern và cách thức mà chúng để giúp ta thiết kế phần mềm hướng đối tượng. Sau đó, cuốn sách sẽ đưa bạn tới các mô hình cụ thể, giải thích, đánh giá và phân loại chúng. Với cuốn sách này, bạn sẽ học được cách đưa những pattern quan trọng này vào quá trình phát triển phần mềm cũng như cách phát triển chúng hơn nữa để giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết kế của chính bạn.

oo00oo 26-04-2018