[English] Code Optimization Effective Memory Usage

[English] Code Optimization Effective Memory Usage
[English] Code Optimization Effective Memory Usage
Rate this post

Download sách [English] Code Optimization Effective Memory Usage - Tải Ebook [English] Code Optimization Effective Memory Usage của tác giả định dạng PDF/EPUB/MOBI miễn phí.

Về [English] Code Optimization Effective Memory Usage

Code Optimization: Effective Memory Usage sẽ hướng dẫn bạn tối ưu các chương trình trên PC và các nền tảng Unix. Cuốn sách này bao gồm rất nhiều phương pháp để tăng tốc độ chương trình cũng như tối ưu hóa code. Quyển sách thể hiện những lỗi tối ưu mà các lập trình viên thường mắc phải kèm theo đó là cách thức giải quyết những sai lầm ấy. Thông qua Code Optimization, bạn cũng sẽ biết cách để thực thi các phương thức lập trình hiệu quả ở ngôn ngữ bậc cao dù chùng thường được thực hiện trong các trình hợp ngữ mà bạn phải chú ý đến RAM subsystem.

oo00oo 29-04-2018