[English] Beginning Angularjs

[English] Beginning Angularjs
[English] Beginning Angularjs
Rate this post

Download sách [English] Beginning Angularjs - Tải Ebook [English] Beginning Angularjs của tác giả định dạng PDF/EPUB/MOBI miễn phí.

Về [English] Beginning Angularjs

Beginning AngularJS sẽ là người đồng hành với bạn trong công cuộc tìm hiểu một trong các framework javascript mạnh mẽ nhất. Angularjs là một trong những framework lợi hại và độc đáo để xây dựng các ứng dụng web với cấu trúc phù hợp cũng như dễ dàng phát triển. Cuốn sách này sẽ dạy cho bạn những yếu tố tuyệt đối, từ tải xuống và cài đặt angularjs, sử dụng mô-Đun, bộ điều khiển, biểu thức, bộ lọc, và chỉ thị. Độ chi tiết và cơ bản của cuốn sách cao đến mức ngay cả khi bạn chưa từng đụng vào lập trình bạn vẫn có thể hiểu được.

oo00oo 03-05-2018