Như các bạn thấy, tôi không phải là con trai :) Tôi sống khá khép mình và không thích những nơi đông người.