Âm Mưu Hội Tam Hoàng

Âm Mưu Hội Tam Hoàng
Âm Mưu Hội Tam Hoàng
Rate this post

Download sách Âm Mưu Hội Tam Hoàng - Tải Ebook Âm Mưu Hội Tam Hoàng của tác giả định dạng PDF/EPUB/MOBI miễn phí.

Về Âm Mưu Hội Tam Hoàng

Cuốn truyện của nhà báo chuyên viết về các vấn đề quốc tế Anđrây Lêvin kể về cuộc đấu tranh của cảnh sát Xingapo chống lại một trong những hội kín lớn nhất ở vùng Đông – Nam Á: hội “Tam Hoàng”.

Là người sống và làm việc lâu năm ở các nước Đông – Nam Á, tác giả đã phân tích rõ những nguồn gốc và nguyên nhân gây tội ác một cách có tổ chức của các hội kín ở vùng này – mà ở đó người ta thường gọi là các ma-phi-a Tàu, chuyên hoạt động cướp biển, buôn lậu ma túy, ngoại tệ, vàng và “hàng sống”.

Cuốn sách phơi bầy sự bất lực của chính quyền và cảnh sát trước bọn găng-xtơ và sau lưng chúng là những tổ chức độc quyền kếch xù và các thế lực chính trị.

dtchung289 19-12-2017