12 Tuyệt Kỹ Bán Hàng

12 Tuyệt Kỹ Bán Hàng
12 Tuyệt Kỹ Bán Hàng
Rate this post

Download sách 12 Tuyệt Kỹ Bán Hàng - Tải Ebook 12 Tuyệt Kỹ Bán Hàng của tác giả định dạng PDF/EPUB/MOBI miễn phí.

Về 12 Tuyệt Kỹ Bán Hàng

Brian Tracy là một tác giả nổi tiếng trên toàn thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến phát triển bản thân và phát triển sự nghiệp. Ông đã giữ vị trí của một nhà lãnh đạo hàng đầu trong suốt nhiều thập kỷ qua. Không có ai biết về mọi khía cạnh của quy trình bán hàng nhiều hơn ông, và trong cuốn sách tuyệt vời này, ông đã giải thích lý do tại sao ông là một người bán hàng tài ba đồng thời là một giáo viên cực kỳ chuyên nghiệp chuyên dạy một môn nghệ thuật quan trọng nhất của cuộc sống – nghệ thuật thuyết phục tích cực.”

dtchung289 16-12-2017